IAU Open Access

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN GÜNÜMÜZE ERMENİ TERÖRİZMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Jafarlı, Elvin
dc.date.accessioned 2019-04-11T11:19:18Z
dc.date.available 2019-04-11T11:19:18Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1386
dc.description.abstract ÖZET Çeşitli ülkelerde yıllardan beri görülen Ermeni olayları günümüzde daha çok politik olarak devam etmektedir. Ancak daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen kanlı eylemler “Uluslararası Terörizm” faaliyetleri arasında tarihte yerini almıştır. Gerçekleştirilen bu eylemlerin kanlı ve insanlık dışı olması ise daha fazla korku ve endişeyi meydana getirmiştir. Ermeni örgütlerinin hedefinde Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatları yer alır. Tüm Ermenilerin ortak sesi olduklarını iddia eden bu örgütler, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Azerbaycan’ı parçalayarak kendi hayali projelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle son yıllarda gündemi oldukça meşgul eden Ermeni meselesinin ortaya çıkışı ve bunu destekleyen ülkelerin amacının ne olduğu önceki dönemlerde Ermeni terör örgütlerinin de arkasındaki güçlerin kimler olduğunu gün yüzüne çıkartmıştır. Sözde Ermeni Soykırımı’nın bazı ülkelerce kabul edilmesi ve tarihi gerçeklerin saptırılarak özellikle Karabağ ve Hocalı olaylarının üzerinin örtülmesinin önüne bir türlü geçilememiş ve Ermeni devletinin yaptığı insanlık dışı olaylar yanına kar kalmıştır. Bu çalışmada geçmişten günümüze süre gelen Ermeni terörü ele alınarak tarihi gerçeklerin ışığında günümüzde de hala aynı zihniyetin ortaya çıkabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. ARMENIAN TERRORISM FROM THE FIRST WORD WAR UNTIL TODAY ABSTRACT The Armenian incidents that have been seen in various countries for many years are still more politically active today. However, the bloody actions taken in previous periods took place in the history of “International Terrorism” activities. The bloody and inhumanity of these actions has brought more fear and anxiety. Turkey and other Turkish diplomats are included in the target of these brutal Armenian organizations. These bloody organizations, claiming that all Armenians are the common voice, aim to pass on the imagination of their imaginary projects by breaking up the Turkey and the Azerbaijan. Especially in recent years, the agenda of the Armenian Issue, which is very busy on the agenda, and what is the purpose of the countries that support it, have exposed the days behind the Armenian Terrorist Organizations. The so-called Armenian Genocide has been rejected in some countries and the historical facts have been misrepresented and it has not been possible to cover in particular the Karabakh and Hodja events and the inhuman incidents of the Armenian state have been lost. In this study, it was aimed to investigate the fact that the same mentality may still appear today in the light of the historical reality by taking into consideration the Armenian Terrorism that has lasted from day to day. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Ermeni terörü tr_TR
dc.subject Karabağ tr_TR
dc.subject Hocalı tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Terörizm tr_TR
dc.subject Armenian terror tr_TR
dc.subject Karabag tr_TR
dc.subject Hocali tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Terrorism tr_TR
dc.title BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN GÜNÜMÜZE ERMENİ TERÖRİZMİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account