IAU Open Access

UÇAKLARDA KABİN İÇİ İŞYERİ EKİPMANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Çakar, Şerife
dc.date.accessioned 2019-04-11T11:04:58Z
dc.date.available 2019-04-11T11:04:58Z
dc.date.issued 2016-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1383
dc.description.abstract ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biridir. Güvenlik kültürünün yanı sıra, işletmelerde kullanılmak üzere seçilen risk değerlendirme yönteminin iş kazalarının engellenmesi konusunda literatürde son zamanlarında üzerinde ehemmiyetle durulan bir olaydır. Bu çalışmanın amacı, seçilen risk değerlendirme yönteminin çalışanların güvenliği üzerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini havacılık sektöründeki bir uçak oluşturmaktadır. Uçakta yapılan 5x5 matris yöntemine göre riskler ve oluşturacağı tehlikeler belirtilerek bunların FMEA risk değerlendirme yöntemindeki karşılığı bulunmuş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında, güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra kullanılacak risk değerlendirme yönteminin de anahtar bir rol oynadığı görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Risk Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject FMEA Risk Değerlendirme Yöntemi tr_TR
dc.subject 5x5 Matris Yöntemi tr_TR
dc.title UÇAKLARDA KABİN İÇİ İŞYERİ EKİPMANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account