IAU Open Access

IN-MEMORY (HAFIZA İÇİ) VERİTABANI SİSTEMLERİNDE AKILLI LOG ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tutar, Hayati
dc.date.accessioned 2019-04-11T10:56:02Z
dc.date.available 2019-04-11T10:56:02Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1381
dc.description.abstract ÖZET Veri, tüm zaman ve çağlarda hep değerli olmuş, bilimin ilerlemesine ve toplumların gelişmesine öncülük etmiştir. İçinde bulunduğumuz Bilgi ve Teknoloji Çağı’nda, verinin değeri her geçen gün daha da önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde veriyi son derece önemli hale getiren en temel hususlardan birisi de, verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi ve daha iyi analiz edilebilmesi olmuştur. Analiz sonucunda daha anlamlı veriler üretilmiş ve böylece verilerin çok daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada, uygulama ve sistemlerin işleyişi sürecinde oluşan log verilerinin In-Memory Veri Tabanı sistemlerinde tutulması, YSA algoritmalarından SOM (kendi kendine organizasyonlu öğrenme) algoritması kullanılarak tutulan verilerin analiz edilmesi ve sistemdeki anomali durumlarının tespit edilmesi yaklaşımı esas alınmıştır. Anomali tespiti amaçlı veri analizlerinde, denetimli öğrenen (supervised) YSA algoritmalarının tek başına yeterli olmayacağı, denetimsiz öğrenen (unsupervised) YSA algoritmalarının da kullanılmasının gerektiği görüşü beyan edilmiştir. Diğer yandan büyük boyutlu verilerin analiz çalışmalarının hızlı yapılabilmesi için, In-Memory (Hafıza İçi) veri tabanı sistemlerinin kullanılmasının gerekliliğine değinilmiştir. Konuyla ilgili geliştirilen prototip uygulama detaylıca anlatılmıştır. Uygulamada, In-Memory veri tabanı tablolarında tutulan, BT sitemlerindeki Windows sunuculara ait olan ve WMI üzerinden alınan uygulama log verileri kullanılmıştır. Öncelikle SOM algoritması kullanılarak veriler analiz edilmiştir, sonra da çıktı verileri baz alınarak anomali tespiti yapılmış ve anomali seviyeleri derecelendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Veri tr_TR
dc.subject Veri Analizi tr_TR
dc.subject Anomali Tespiti tr_TR
dc.subject Yapay Zeka tr_TR
dc.subject Yapay Sinir Ağları tr_TR
dc.subject YSA tr_TR
dc.subject SOM tr_TR
dc.subject Kümeleme tr_TR
dc.subject Fraud tr_TR
dc.subject In-Memory Veri Tabanı Sistemleri tr_TR
dc.subject Hafıza İçi Veri Tabanı Sistemleri tr_TR
dc.title IN-MEMORY (HAFIZA İÇİ) VERİTABANI SİSTEMLERİNDE AKILLI LOG ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account