Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5171
Title: PERFORMANCE EVALUATION OF MAJOR INTEGRATED OIL & GAS COMPANIES
Authors: İskakov, Sanzhar
Keywords: Petrol Endüstrisi
Rekabet Ortamı
Finansal ve Enerji Oranlar Analizi
Veri Zarflama Analizi(VZA)
Performans Değerlendirmesi
Uluslararası Petrol Şirketleri
Oil & Gas Industry
Competitive environment
Financial & Energy ratio analysis
Data Envelopment Analysis (DEA)
Performance evaluation
International Oil Companies
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Günümüzde, kuşkusuz başlıca enerji kaynaklarından olan petrol sektörü; hükûmet prosedürleri, fiyatlar, arz-talep durumları ve jeolojik koşullar başta olmak üzere birçok olumsuz durumla karşı karşıyadır. Dünya üzerinde, zorlu ekonomik ve jeopolitik koşulların hakim olması, bizi şüphesiz küresel petrol şirketlerinin enerji pazarında verimliliklerini sürdürüp sürdürmeyeceklerini düşünmeye sevk eder. Dünyanın önde gelen petrol şirketleri, sektörün zorlu çalışma ortamına ayak uydurabilmek için performans analizine önem vermektedir. Bu çalışmada, küresel dört büyük petrol şirketinin ( BP,Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell) finansal ve enerji oranları sunulmuştur. Ayrıca bu dört büyük firmanın 2009-2014 yılları arası seçilen bazı finansal rasyoları kullanılarak veri zarflama analizi yapılmıştır. VZA ile göreceli etkinlikler saptanmış ve firmaların verimlilikleri açıklanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular, incelenen dört şirketten üçünün yeterli performansa sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlara göre bu üç şirketin içinde de Exxon Mobil entkinlik sıralamasında (seçilen input ve outputlar kullanılarak yapılan analizde) ilk sıradadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5171
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10075859.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.