Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2409
Title: THE EFFECTS OF EXPLICIT/ IMPLICIT INSTRUCTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ADVANCED EFL LEARNERS’ PRAGMATIC KNOWLEDGE OF ENGLISH: APOLOGY SPEECH ACT
Authors: Shark, Pasand
Keywords: Pragmatik Bilgi
Konuşma Eylemleri
Özür Konuşma Yasası
Pragmatik Bilginin Açık / Kapalı Öğretimi
Pragmatic Knowledge
Speech Acts
Apology Speech Act
Explicit/Implicit Teaching of Pragmatic Knowledge
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: İletişimsel yeterliliğin önemli unsurlarından biri pragmatiktir ve verimli bir iletişim için etkili yollardan biri de edimbilimsel yetkinliği canlı tutmaktır. Yabancı dil öğreniminde pragmatiklerin dikkat çekmesine rağmen, yabancı dil sınıfında büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Bu çalışmada, açık ve kapalı talimatların, ileri düzeydeki EFL öğrenicilerinin pragmatik bilgilerinin özür dileme açısından geliştirilmesine olan etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmaya, anadili Ingilizce olan toplam 10 konuşmacı ve Ingilizcesi ileri seviyede olan toplam 40 Iraklı kürt öğrenci katılmıştır. Kürt EFL öğrencileri, Erbil / Irak'taki British International School'da 12. sınıftan seçildiler ve seviyeleri Oxford Quick Placement Test (OQPT) adlı bir yeterlilik sınavı ile belirlendi. Bu 40 katılımcı rastgele ayrıldı; Her dersin başlangıcında ısınma aktiviteleri, egzersizler, kısa videolar ve filmler, resimler, şarkılar ve doğrudan geribildirimler yoluyla özür dileme stratejileri öğretilen açık grup (AG), kapalı grup (KG) katılımcılarıda aynı materyallar aracılığıyla özür dileme stratejileri öğretildi ama kapalı öğretimin farklı tekniğinden dolaylı yoldan geri bildirim alarak ve ısınma faliyetleri almadan öğretildi. Katılımcılara, 10 farklı özür durumundan oluşan ve katılımcıların gerçek yaşam durumlarına dayanan Çoktan Seçmeli Söylem Tamamlama Testi (ÇSSTT) adı verilen bir ön test verildi, her durum 3 seçenek içeriyordu ve en iyi olduğuna inandıkları tek bir cevap seçilebiliyordu. Amaç EG ve IG arasında anlamlı fark olup olmadığını göstermekti. İngilizce ana dili konuşanlara aynı (MDCT) verildi ve en uygun cevapları seçmeleri istendi. İşlemden sonra (EG) ve (IG), bir son test olarak aynı MDCT'yi sağladı. Bulgular, EG ve IG sonuçlarının anlamlı olduğunu ve işlemden sonra iyileşmeler gösterdiğini ve EG'nin daha iyi ilerlemeyle IG'yi geride bıraktığını ortaya koymuştur. Son testten iki hafta sonra, her iki grup EG ve IG, gecikmeli bir test olarak aynı MDCT'yi verdi. Bulgular, her iki grubun sonuçlarının anlamlı olduğunu, ancak EG'nin aynı seviyede kaldığını ve IG'yi geride bıraktığını ve bu arada IG'nin ilerlemelesini azaldığını gösterdi.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2409
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517808.pdf4.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.