Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2088
Title: OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BARINMA İÇİN YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ : 3D YAZICI İLE UYGULAMA
Authors: Deksi, Ammar
Keywords: Afet
Barınma
Barınak
3D Yazıcı
Disaster
Housing
Shelter
3D Printing
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırma afet durumlarında barınakların tasarımı ile ilgilidir ve 3D yazıcı teknolojisine bağlı olarak yeni bir çözüm önerisi ortaya koymayı hedeflemektedir. Öncelikle, konunun amacı tanımlanmış ve önemi hakkında genel fikir oluşturulmaya çalışılmış, daha sonra olağanüstü durum aşamaları açıklanmıştır. Bundan sonra, barınkaların uygulanabilirlik ilkeleri gösterilmiş ve dayanak olarak barınaklarda uygulama tekniklerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu uygulama teknikleri üc sınıfa (çadırlar, prifabreka barınaklar ve kerpiç barınaklar) bölünmüştür. Ayrıca, tüm sistemler şuanda kullanan tekniklerin genel değerlendirme sonucuna yönelik örneklerle ve ayrıntıları ile desteklenmiştir. Öte yandan, uygun bir çözüm bulmak amacıyla, 3D yazıcı teknolojisi ayrıntılı olarak ele alındı ve tüm özelliklerine açıklık getirilmiştir. Araştırmanın son bölümünde, çamur barınakları için yeni bir tasarım önerisi yapılmış ve bu tasarım önerisi 3D yazıcı teknolojisi kullanarak nasıl yapılabileceği açıklanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2088
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
433058.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.