Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1894
Title: 4.NESİL MOBİL HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNİN KAMU KURUMLARI İÇİN ARAŞTIRILMASI VE ÖRNEĞİ
Authors: Şişman, Mehmet
Keywords: 4G
WiMAX
IEEE 802.16m
Mobile WiMAX
LTE
LTEAdvanced
4G
WiMAX
IEEE 802.16m
Mobile WiMAX
LTE
LTEAdvanced
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: İngiliz asıllı ABD’li bilim insanı Alexander Graham Bell tarafından telefonun icadı ile başlayan haberleşme serüveni, zaman içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen teknolojik yeniliklerle birlikte insan günlük yaşamının vazgeçilmezi haline gelmiştir. İlk başlarda sadece ses iletimi mümkünken zamanla veri iletiminin de mümkün hale gelmesi ile birlikte bilgiye erişim önemli hale gelmiştir. İnsanların bilgiye en hızlı şekilde erişme isteği, Internet gibi teknolojilerin doğmasına yol açarak insanların çalışma ve sosyal hayatında köklü değişiklere yol açmıştır. Tarihsel süreç olarak değerlendirdiğimizde teknolojileri sınıflandıracak olursak: 1980’leri birinci nesil (1G), 1990’ları ikinci nesil (2G), 2000’li yılları üçüncü nesil (3G) ve 2010’dan itibaren ise dördüncü nesil (4G) teknolojilerin yer aldığı görülmektedir. Son yıllarda kullanımı artan akıllı telefonlar ve tabletler ile birlikte mobil veri kullanımı dünya genelinde her geçen yıl artış göstermiş ve mobil veri kullanımı mobil ses kullanımını geçmiştir. IEEE 802.16m ve LTE-Advanced teknolojileri kullanıcılardan gelen bu talepler gözetilerek sistem mimarilerini tasarlamışlardır. IMT-Advanced gereksinimlerini karşılayarak, ITU tarafından resmi olarak dördüncü nesil mobil haberleşme sistemi ilan edilen LTEAdvanced teknolojisi ile Mobile WiMAX 2 (IEEE 802.16m) teknolojisine ait teknik özellikler tez çalışması kapsamında detaylı olarak karşılaştırılmıştır. Bu teknolojilerin yerel yönetimler ölçeğindeki kamu kurum ve kuruluşları için uygunluğunun araştırılması için İstanbul ili örneği ele alınmıştır. Teknolojik seçim noktasında yerel yönetimler ölçeğindeki kamu kurum ve kuruluşları için IEEE 802.16m Mobil WiMAX teknolojisinin LTE-Advanced teknolojisine göre aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda teknolojilerin kamu kurumları için faydaları, bilgi işlem yapıları içerisinde ağ (network) sistemlerine olan katkıları, kurumsal altyapı giderleri bakımından yeni teknolojilerin yaratacağı fırsatlar, var olan ağ sistemlerine alternatif veya bağımsız yeni topolojilerin ortaya çıkarılması gibi konular ele alınarak sonuçlar değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1894
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
394407.pdfTez dosyası5.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.