Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1469
Title: 21. YY’DA AKILLI BELEDİYECİLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİ
Authors: Dinç, Cengiz
Keywords: Kentsel Dönüşüm
Akıllı Belediyecilik
Akılı Şehircilik
Urban transformation
Intelligent Municipality
Intelligent Urbanism
Issue Date: Oct-2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında, kentsel yenileşme kavramının 1900’lü yıllardan itibaren yaşadığı gelişim süreci, kentsel yenileşmenin aracı olarak kentsel dönüşüm projeleri ve temel konuları, sürdürülebilir kentsel gelişme kavramıyla ortaya çıkan akıllı şehircilik ve kent formu ve planlama yaklaşımları incelenmiştir. Bu yaklaşımlardan, akıllı şehircilik yaklaşımının özellikleri, örnekleri, uygulama araç ve teknikleri ele alınarak, özellikle Amerika’da kentsel yenileşme ve eskiyen alanları kente kazandırma amaçlı yapılan projeleri değerlendirmede belediye seviyesinde derinlemesine görüşme ve topluluk ölçeğinde kullanılan anket soruları ile proje özelinde akıllı şehirciliğin hayata uyarlanma matrisleri düzenlenecektir. Başakşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanlarından seçilen örnekler akıllı şehircilikle ilgili yaptığı çalışmalar değerlendirilmiştir. Birinci bölümde literatür araştırmasına dayalı olarak, kentsel yenileşme kavramı, sürdürülebilir gelişmenin kentsel form, sürdürülebilirlik göstergeleri ve planlama boyutu değerlendirilecektir. Kentsel yayılma kavramı, özellikle ve olumsuzluklarını azaltmada öncelikli eylem alanı olarak, kentsel dönüşüm alanlarının önemi ortaya koyulacaktır. İkinci bölümde, literatür incelemenin değerlendirilmesi ile kentsel dönüşümün yönetilmesinde tezin alan çalışmasında kullanılacak anket ve matrisleri açıklanacaktır. Ayrıca kentsel dönüşümün yönetilmesinde ve akıllı şehircilik uygulamalarının üretilmesinin Türkiye’deki planlama sisteminde uygulanabilirliği irdelenecektir. Üçüncü ve dördüncü bölümde, alan çalışmasının yöntemi, araçları ve bilgi kaynakları anlatılacaktır. Ardından Başakşehir ilçesi planlama çalışmaları kentsel yenileşme süreci ve belediye seviyesinde akıllı şehircilik uygulamalarının incelemesi yapılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1469
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. YY’DA AKILLI BELEDİYECİLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.