Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1468
Title: THE EFFECT OF PRODUCT’S COLOR AND FABRIC QUALITY ON BRAND PREFERENCE: A STUDY IN FASHION RETAILERS IN TURKEY
Authors: Akbarova, Kamala
Keywords: Ürünün Rengi ve Kalitesi
Marka Bilinci
Pazarlama
Tüketici Davranışı
Product Color and Quality
Brand Awareness
Marketing
Consumer Behavior
Issue Date: Sep-2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: ÇalıĢma, renklerin ve kumaĢ kalitesinin tüketici marka bilinci üzerindeki etkisini araĢtırıyor. Ürün rengi ve kalitesi, alıĢveriĢ yapan kiĢilerle iletiĢimde önemli bir rol oynamaktadır ve bir ilgi yaratabilir ve onları satın alma yönünde motive edebilir. Ġstanbul'un nüfusu her yıl büyüyor. Çok güçlü bir satın alma gücüne sahip en çeĢitli tüketici grubudur. Pazarlamacılar ihtiyaçlarını anlamak için harika bir fırsat yaratıyor. KuĢkusuz, renk ve kumaş kalitesi önemli bir rol oynamaktadır ve Türk müşterilerinin moda markası seçimlerini etkileyen büyük bir özelliğe sahiptir. Bu araştırmada, alıcıların marka farkındalığına dayalı ürünlerin farklı renk ve kumaş kalitesinin etkisi gösterilmektedir. Moda markası şirketleri amaçlarını açıklığa kavuşturmalı ve ürünlerinin tasarımını kalite ve renk açısından hazırlamalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1468
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE EFFECT OF PRODUCT’S COLOR AND FABRIC QUALITY ON BRAND PREFERENCE A STUDY IN FASHION RETAILERS IN TURKEY.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.