Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1435
Title: MELATONİN TAKVİYESİNİN GOJİBERRY MEYVESİ İLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Authors: Yılmaz, Zülküf
Keywords: Gojiberry
Melatonin
Kronik Myeloid Lösemi
İntrensek apoptotik yol
Sinergistik etki
Goji berry
Melatonin
Chronic myeloid leukemia
Intrinsic apoptotic pathway
Synergistic effect
Issue Date: Aug-2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Amaç: Pineal bez hormonu melatonin (MLT), sağlıklı hücrelerde antioksidan ve antiapoptotik etkilere sahiptir. Buna zıt olarak MLT, birçok kanser tipinde antiproliferatif, antianjiogenik ve immünomodülatör etkilerinin yanında prooksidan etki gösterir. Geleneksel Çin besin takviyesi Goji berry (GB), antiproliferatif ve antiapoptotik etkileri ile lösemi dâhil kanserde terapotik ya da yardımcı bir ajandır. Bu çalışmanın amacı, GB ile kombine edildiğinde MLT etkilerini ve bunun altında yatan mekanizmayı kültürde kronik myeloid lösemi hücrelerinde araştırmaktı. Materyal ve metod: GB meyve özütleri, hücre kültüründe tek başına ve MLT ile birlikte K562 lösemi hücrelerine 72 saat boyunca uygulandı. Bunların etkileri hücre sayısı ve canlılığı, apoptotik indeks ve hücre döngüsü analizi (akan hücre ölçer), apoptotik (Kaspazlar-3,8,9; bax) ve antiapoptotik (bcl-2) protein seviyeleri (ELIZA) ile araştırıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde Anova testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Tüm gruplar hücre sayısı ve canlılığını azaltmasına rağmen (p<0.05), en yüksek azalmaya kombinasyon grubu neden oldu (p<0.05). Kombinasyon grubu, apoptotik ve ölü hücre oranları ile kaspaz-3, kaspaz-9 ve bax seviyelerinde en yüksek artışa yol açtı (p<0.05). Bcl-2 seviyelerindeki en yüksek azalma, kombinasyon grubunda saptandı (p<0.05). En yüksek G0/G1 tutulumunu ve diğer fazlarda azalmayı kombinasyon grubu gösterdi (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada ilk defa, GB ile MLT birlikte kullanımın iç (intrensek, mitokondri ile indüklenen) apoptoz yolu üzerinden sinerjistik etki gösterdiği saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1435
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MELATONİN TAKVİYESİNİN GOJİBERRY MEYVESİ İLE ETKİSİNİN.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.