Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Alperen-
dc.date.accessioned2019-04-18T07:23:11Z-
dc.date.available2019-04-18T07:23:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1420-
dc.description.abstractYerel yönetim kavramı, yönetişim sürecinin özellikle yerel yönetimlerle karşılıklı etkileşim içinde gerçekleştirilmesini anlatmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yerel siyasette vazgeçilmez unsurlar haline gelmeye başlamış ve kendi kurulma amaçlarının dışında da etkili olabilmişlerdir. Yerel yönetimler, halkın kendi kendini yönetmesi ayrıcalığını topluma verebilmesi noktasında sahip olduğu önemli potansiyel nedeniyle çağdaş kamu yönetimi sisteminin vazgeçilmez unsurları olarak görülmektedir. Yerel yönetimlere toplum tarafından yüklenen demokratik temsil anlayışının ilk safhası; yönetmenin asıl kaynağı olarak yalnızca halkın görülmesidir. Sivil toplum kuruluşları da yerel yönetimlerde önemli bir yere sahiptir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectYerel Yönetimtr_TR
dc.subjectDemokrasitr_TR
dc.subjectSivil Toplumtr_TR
dc.subjectİdari Denetimtr_TR
dc.subjectİl Özel İdaresitr_TR
dc.subjectBelediyelertr_TR
dc.subjectKöy İdaresitr_TR
dc.subjectLocal Managementtr_TR
dc.subjectDemocracytr_TR
dc.subjectCivil Societytr_TR
dc.subjectAdministrativetr_TR
dc.subjectControl Specialtr_TR
dc.subjectProvincial Administrationtr_TR
dc.subjectMunicipalitiestr_TR
dc.subjectVillage Administrationtr_TR
dc.titleYEREL YÖNETİMLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE İLİŞKİLERİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe concept of local government, governance process, especially local authorities, mutual interaction in realization. Non-Governmental Organizations local politics started to become the indispensable elements and the objectives of its establishment, except for the effective. Local governments, people self manage the privilege of the community requires the point is important because of the potential contemporary public administration system seen as the indispensable elements. Local administrations uploaded by the community the first phase of democratic representation the first phase of the only the public is having. Civil society organizations also has an important place in local decision making.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YEREL YÖNETİMLERDE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.