Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1409
Title: AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASININ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASINA UYUMU
Authors: Yazıcı, Ayşe Meriç
Keywords: Devlet
Sosyal Politika
Avrupa Birliği
State
Social Policy
The European Union
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin önceliği ekonomik ve parasal birliği sağlamaktadır. Ancak, son yıllarda sosyal politika alanında yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği’nin sosyal konulara giderek daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Küreselleşmenin, genişleme sürecinin ve refah uygulamalarında ülkeler arasında var olan farklılığının yarattığı baskıya rağmen, Avrupa devletleri sosyal alanındaki etkinliklerini korumaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği sosyal politikasına uyumu ve bu yönde gerçekleştirilen düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Uyum sürecinde yaşanan sorunlar, Türkiye’nin kendine özgü yapısı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1409
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASININ GELİŞİMİ VE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.