Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1404
Title: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Authors: Ahmedova, Gunel
Keywords: İnsan Kaynakları Yönetimi
Sosyal Medya
İşe Alım ve Yerleştirme
Human Resources Management
Social Media
Recruitment and Placement
Issue Date: Mar-2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Modern dünyanın yeni gelişen teknolojileri günlük ve profesyonel hayatın her alanını kapsadığı gibi, İnsan Kaynakları alanına da etkisini göstermiştir. Bu çalışmada gelişmiş bilgi-işlem teknolojileri ve dijital medyanın bir parçası olan sosyal medya kavramının insan kaynakları alanına gösterdiği etkiler incelenmiştir. Sosyal medya, günümüzde işe alım sürecinde büyük bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Artık insan kaynakları uzmanları işe alım başvurularını sosyal medya üzerinden takip ederek, aynı zamanda "Facebook", "Twitter", "Linked-in" ve benzeri ağlar üzerindeki iş deneyimlerini ve yetenekleri inceleyebilmekte ve özgeçmişleriyle bu bilgileri karşılaştırabilmektedir. Sosyal medyanın İnsan Kaynakları Yönetimi‟nde işe alım sürecindeki rolü her geçen gün artarken, iş yaşamındaki örgütsel yapıların iş ilanları, işe alım müracaatları ve ilk değerlendirme süreçleri tamamen elektronik ortamda yapılır hale gelmeye başlamıştır. Bilgi toplumu ve dijital şirket kavramlarıyla paralel olan bu süreçte, sosyal medya - örgüt arası ortaklaşa yapılan projeler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, İnsan Kaynakları Yönetimi‟nde işe alım süreçlerinde önemi gittikçe artan sosyal medyanın kavramsal çerçevesinden hareketle, yeni uygulamalar irdelemektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi‟ndeki mevcut eğilimler, yakın gelecekteki gelişmeler, spesifik olarak insan kaynağının işe alım ve yerleştirme sürecinde sosyal medyanın yararları, riskleri, uygulanacak politika ve süreçler irdelemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1404
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠNDE İŞE ALIM SÜREÇLERĠNDE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.