Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1402
Title: WRITING THROUGH THE EXPERIENCE OF FIRE: BACHMANN AND PLATH
Authors: Abbasoğlu, Asena
Keywords: Faşizm
İlişkiler
Psikoanaliz
Anima-animus
Boyunduruk
Kimlik
Özgünlük
Fascism
Relationships
Psychoanalysis
Anima-animus
Oppression
İdentity
Authenticity
Issue Date: Jun-2018
Abstract: Sylvia Plath ve Ingeborg Bachmann kadının sosyal düzendeki yeri üzerine çalışan, kadın ruhundaki kendini yok etme ve intihar eyilimlerine ışık tutmak amacıyla ilişkilerin özelliklerini inceleyen, aynı etnik kökene sahip önde gelen çağdaş savaş sonrası yazarlardır. Eserlerinde, ruh hallerini, acılarını ve duygu ve davranışlarının doğurduğu sonuçları yansıtarak psikanalitik bir bakış açısı sergilerler. Bu çalışmada benzer psikolojik problemleri yaşamış ve elektroşok terapisi gibi benzer tedavileri deneyimlemiş bireyler olarak kendilerine zarar veren davranışlarının nedenleri çeşitli psikolojik teoriler aracılığıyla incelenecektir. Malinadaki ‘anima-animus’ teorisine yapılan doğrudan gönderme dikkate alınarak ve Ich’in rüya döngüleri ile Esther’in bilinçakışı tekniği bağdaştırılarak, Freud ve Jung’un ruhun yapısı üzerine yaptığı araştırmalar ışığında Malina ve The Bell Jar eserleri yorumlanacaktır. Ayrıca, bu romanların sosyolojik boyutları Emile Durkheim’ın intiharla ilgili teorilerinden yola çıkarak ‘entegrasyon’ ve ‘yabancılaşma’ çerçevesinde ele alınması yoluyla tartışılacaktır. Bu çalışma faşizan yaklaşımlar sonucunda kendine zarar verme ve kadın intiharı konusunda detaylı bir inceleme yapacaktır. İntiharın ortak sebeplerini ortaya çıkarmak için Sylvia Plath’ın The Bell Jar ve Ingeborg Bachmann’ın Malina romanlarındaki kadın kahramanların kişilik özellikleri ve kimlikleri incelenerek kendine zarar verme işlemi bu iki romanda karşılaştırılacaktır. Bachmann ve Plath’ın romandaki yansımalarından da yararlanarak Malina ve The Bell Jar’ı yorumlamak için kahramanları intihara iten olaylar ve yan karakterler de incelenip analiz edilecektir. Bu çalışma ayrıca faşizan ve bunaltıcı norm ve kuralların kadınları kısıtlayan ve onların özgünlüklerini ve bireyselleşmelerini engelleyen psikolojik boyutlarıyla ilgilenmektedir. Arıca bu çalışma mitlerin nasıl bir işlev gördüğünü, neyi başarmayı amaçladıklarını sosyolojik açıdan irdeleyecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1402
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WRITING THROUGH THE EXPERIENCE OF FIRE BACHMANN AND.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası760.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.