Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1401
Başlık: TURİZM SEKTÖRÜNDE ONLINE REZERVASYON KALİTE ALGISI VE ALGILANAN RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Dönmez Genç, Necmiye
Anahtar kelimeler: Rezervasyon
Online Rezervasyon
Turizm Sektöründe Online Rezervasyon
Reservation
Online Booking
Online Booking Tourism Sector
Yayın Tarihi: May-2017
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Turizmde alanındaki hizmetlerin üretimi, pazarlanmasını, satın alımı, ödemesinin yapılması, tesliminin gerçekleştirilmesi gibi birçok işlem online olarak gerçekleştirilmesi mümkündür. Online platformlar yer ayırtma ve bilet satış işlemleri adına fazla fiziksel çaba gerektirmemesi, satın alma platformunu kişiselleştirmesi, tüketicilere zaman ve ekonomik tasarruf sağlaması ile birlikte hizmet, marka, fiyat ve işletme kıyaslamalarına olanak sağlaması nedeni ile en popüler online aktiviteler içerisinde girmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı internet üzerinden pazarlama ve online rezervasyon sistemlerinin açıklanması, turizm sektöründe online rezervasyon kalite algısının incelenmesinin yanında turizm sektöründe online rezervasyon kalite algısı ve algılanan risk faktörlerinin ortaya konulmasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1401
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
TURİZM SEKTÖRÜNDE ONLINE REZERVASYON KALİTE ALGISI VE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.23 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.