Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1395
Title: MEMORY IN THE AGE OF “HEARTH AND SALAMANDER ” AND “MEMORY HOLE” MEMORY AND TOTALITARIANISM IN ORWELL’S 1984 AND BRADBURY’S FAHRENHEIT 451
Authors: SALIH M RASHID, KARWAN MOHAMMED
Keywords: hafıza
ortak hafıza
totaliterlik
faşizm
medya
geçmiş
Memory
collective memory
totalitarianism
fascism
media
past
Issue Date: Jun-2017
Publisher: T.C. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Pierre Nora ve Hanna Arendt’in hafıza ve totaliter yapı üzerine çalışmaları ve katkıları hususunda, Arendt hafızanın totaliter yapılar için tehlikeli olduğuna inanır. Bu sebepten egemen güçlerin halihazırdaki çıkarları doğrultusunda, kasıtlı olarak geçmişin bir kısmını silmek, bir kısmına daha çok odaklanmak yahut tamamını ortadan kaldırmak ile uğraşırlar. Nora bazı hususların hatıraları canlanırabilme gücü ve enerjisi olduğundan bahseder. Her iki romanda da hafızalar silinip, güncellenir ve kitap, defter, kalem, mürekkep gibi hatıralara gönderme yapabilecek hususlar otoriter rejimler tarafından yasaklanır. Totaliter rejimler toplumların mirasını dakikalar içinde yok edip, günceller. Bu çalışmada; hafıza yoluyla ulusların tarihi, bilgi dağarcığı incelenmektedir. 1984 ve Fahrenheit 451 gibi distopik kurgu eserlerdeki totaliter rejimlerde bellek, ulus kimliği ve bilinci ile ilişkili sayıldığından dikkate alınmıştır.Geçmişte olanlar totaliter rejimin arzusu olmadığından, her iki romanda da baskın güçler tarafından silinir, değiştirilir ve yerine ideolojik amaçlar doğrultusunda yeni bellekler konur. Bu yeni belleklerin uygulamaya konmasında medyanın, dilin ve teknolojinin büyük etkisi vardır. Hatıraların hafızalardaki tırmanışı, kahramanların hayatında sıradışı bir değişime yol açar.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1395
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMORY IN THE AGE OF “HEARTH AND SALAMANDER ” AND.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.