Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAsldini, Golnaz-
dc.date.accessioned2019-04-12T12:26:53Z-
dc.date.available2019-04-12T12:26:53Z-
dc.date.issued2017-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1393-
dc.description.abstractÖZET Bu çalışmada, “Performans Teorisi” ışığında İran taziyesinin önemi ortaya konurken, bu teori ile taziye ritüelinin ilişkisinin belirtilmesi amaçlanmış ve ritüelin tarihî, siyasi ve kültürel yönleri incelenmiştir. Ayrıca bu ritüelin performans ve tiyatro yönü, yeni bir bakış açısıyla gösterilmiştir. Bu tezdeki üç kavram, yani performans, ritüel ve tiyatro, tezin konusuna paralel olarak açıklandıktan sonra, taziye terimi detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca taziye ritüelindeki seyirci ve oyuncu ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada, taziye seyircilerinin izledikleri oyunla ilgili katılımları ile inanç konusu değerlendirilmiş ve bu törensel gösterinin kimliği, Amerikalı yönetmen Richard Schechner’in Performans Teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca taziye konusunu içeren ritüel ve performans kavramları analiz edilerek seyirci ve oyuncu arasındaki enerjinin hem zihinsel hem bedensel eylem olarak nasıl bir alışveriş içinde olduğu ortaya konmuştur. Bu alışverişin hem bireysel hem toplumsal olarak sebep olduğu dönüşümden bahsedilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectPerformanstr_TR
dc.subjectRitüeltr_TR
dc.subjectTaziyetr_TR
dc.subjectRichard Schechnertr_TR
dc.subjectSeyircitr_TR
dc.subjectOyuncutr_TR
dc.subjectPerformancetr_TR
dc.subjectRitualtr_TR
dc.subjectTaziyahtr_TR
dc.subjectAudiencetr_TR
dc.subjectPerformertr_TR
dc.subjectRichard Schechnertr_TR
dc.titlePERFORMANS, TAZİYE VE SEYİRCİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolABSTRACT In this study, in the light of Performance Theory, while the importance of Iranian taziyah is demonstrated, the relationship between this theory and taziyah is aimed to state and also the historical, political and cultural aspects are studied. Moreover the performance and theatrical aspects of this ritual are shown with a new point of view. In this thesis, after the three concepts which are performance, ritual and theatre are explained in parallel to the thesis subject, the term taziyah will be explained in details. In addition, the relationship between the audience and the performer are studied. In this study, the audience’s participation to the play and also faith issues are interpreted and the aspects of this ritual performance are studied on the basis of Richard Schechner’s Performance Theory. Furthermore, the corresponding energy between the audience and the performer as a mental and physical activity is revealed by analyzing the concepts of ritual and performance which include taziyah as well. Both the individual and the social transformation caused by this correspondence are mentioned.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PERFORMANS, TAZİYE VE SEYİRCİ.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.