İAÜ Kurumsal Görsel Arşivi Bölüm Ana Sayfası İstatistikler

Logo
Bu arşiv İstanbul Aydın Üniversite'sinin kuruluşundan günümüze fatoğraf ve gazete küpürlerinin indexlenerek gelecek kuşaklara sunulmasını amaçlar.

Browse

Bu bölümün koleksiyonları