Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1783 to 1802 of 3011 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Objective analysis of voice changes in a hemodialysis session and its correlation with ultrafiltrationOzpinar Haydar; Tekiner Ismail Hakki; Karaman Olcay; Kurt Yunus
2016Occurrence and characteristics of extended spectrum beta-lactamases-producing Enterobacteriaceae from foods of animal originAda Sibel; Suna Hande Tanberkan; Elkonca Fuat; Karakaya Ismail
2018Occurrence and molecular characterization of different virulence-associated genes of Cronobacter sakazakii isolates from some foods and dust samplesOzbek Nil; Baysal Asli
2016Occurrence of ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Red Meat SamplesCaliskan Dilek
418510.pdf.jpg2016OFİS ÇALIŞMALARINDA ERGONOMİK RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİGürler Turan, Özlem
407079.pdf.jpg2015OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİYılmaz, Ferhat
407062.pdf.jpg2015-07OKUL MÜDÜRLERİNİN MÜZİK DERSİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖĞRETİMSEL LİDERLİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (İSTANBUL-BAĞCILAR ÖRNEĞİ)Aksan, Ertunç
481914.pdf.jpg2017OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İŞ TATMİNİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİYıldız, Salih
511411.pdf.jpg2018OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AGRESYONUN ÇOCUK RESİMLERİNE YANSIMASIYıldırım, Ezgi
481890.pdf.jpg2016OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİOk, Safiye
10102951.pdf.jpg2016OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM BAŞARISINA ETKİSİ (YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)Taşçı, Nur
432582.pdf.jpg2016OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİSerençelik, Gülçınar
512875.pdf.jpg2018OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERDE MATEMATİKSEL YARATICILIĞI TEŞVİK ETME ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİSağlar, Bahar
OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠNDE DĠKKAT VE.pdf.jpg2018-06OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİNDE DİKKAT VE KONSANTRASYON GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİKestanlıoğlu, Tansu Kübra
513004.pdf.jpg2018OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ İLE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGI VE BİLGİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİSarar, Merve
502272.pdf.jpg2018OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKRAM EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARIÖzdemir, Büşra
353351.pdf.jpg2014OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA DAİR TUTUMLARI VE ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMINI YÖNLENDİRME DÜZEYLERİEktiren, Mahmut Turan
381447.pdf.jpg2014OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİNİN ÖĞRETMENLERİN STRES DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİAtay, Aylin
OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN DEĞERLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ PENDĠK ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ.pdf.jpg2015-06OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: PENDİK İLÇESİ ÖRNEĞİBitiren, Ömer Faruk
OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİĞİ.pdf.jpg2018-01OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİĞİSayracı, Nurbanu